diumenge, 10 de novembre del 2013

PAVELLÓ D'HIGIENE DEL PORT I TORRE AMB RELLOTGE (1909-1930's)

Article elaborat amb la col·laboració d' EMILIO GÓMEZ FERNÁNDEZ i MARÍA JOSÉ GONZÁLEZ.

L'any 1909 la Junta del Port de Barcelona va disposar la construcció d'un pavelló a la zona més propera a l'antic moll del carbó (després conegut com Moll de Sant Beltran). La instal·lació anava adreçada a l'ús dels obrers portuaris encarregats de la càrrega i descàrrega del mineral. L'edifici, que era de maó vist i se'l coneixia com Pavelló d'Higiene, incorporava també, a més dels espais condicionats per rentar-se, una mena de sala per atendre lesionats i una secció d'urinaris per als treballadors del moll. 

*1909.- El pavelló d'Higiene situat al costat del moll del carbó. Per la porta de la dreta s'accedia als urinaris. A l'extrem dret de la foto es pot apreciar la silueta de les Drassanes. (Foto: Frederic Ballell).

*1909.- Interior d'una de les dependències del pavelló d'Higiene on hi havien els rentamans que utilitzaven els obrers carboners del port. (Foto: Frederic Ballell).

Uns anys després, en l'extrem de l'edifici més pròxim al mar, s'hi va aixecar una torre monumental amb una font i un rellotge de dues cares, disposades en angle recte, que era rematada amb una cúpula i una campana al cim. Sota el rellotge una columna plana adossada a la torre presentava una estàtua que quedava situada per damunt de la font amb brollador en forma de peix sobre la pica que rebia l'aigua.


Una imatge de la torre monumental amb rellotge i font construida posteriorment.

Aquesta construcció va perdurar almenys fins a la Guerra Civil i va quedar força malmesa pels bombardeigs dels aliats de Franco, que tingueren la zona del port com un dels seus principals objectius. Avui sobre aquell mateix lloc, la plaça de les Drassanes, amb el seu cèrcol central de pedres negres que serveix d'accés a la soterrada Ronda Litoral, evoca aquells temps en que el carbó constituïa una de les fonts principals de creació d'energia. Allà mateix, a l'altra banda del passeig, la Central del carrer Carrera amb la seva alta xemeneia feia aquesta funció per a la companyia de tramvies. 


*1932.- Localització del pavelló d'Higiene sobre un plànol municipal. (Font: Institut Cartogràfic de Catalunya. Cliqueu a sobre per ampliar la imatge).