dissabte, 21 de setembre del 2013

TEATRO DE LAS DELICIAS. Paral·lel - Borrell. (1900-1906)

A principis de l'any 1900 es va començar a construir a la cruilla del Paral.lel amb el començament dels carrers Comte Borrell i Aldana, un local de teatre que seria inuagurat el dia 4 d'agost d'aquell mateix any amb el nom de Teatro de las Delicias i fou un dels locals pioners d'aquella via que en pocs anys esdevindria el veritable centre neuràlgic de l'espectacle i la diversió barcelonina.  
El dia de la inauguració es va presentar una companyia de sarsueles castellano-catalanes amb un primer cartell que incloia quatre peces representades en un sol acte: El Alcalde Interino, Lo Somni de la Inocència, Coro de Señoras i Setze Jutges.
El nou teatre era una construcció molt modesta amb aparença de barraca, que va continuar fidel a la sarsuela durant els sis anys que es mantingué obert. Sovint acollia també tota mena de mítings polítics i reunions i assemblees obreres.
L'any 1906 el local va patir una profunda crisi econòmica que va portar als seus propietaris a oferir-lo públicament a través de la prensa a algún altre empresari que volgués fer-se'n càrrec. El lloguer sol.licitat sembla ser que era força assumible i la nova empresa que al setembre d'aquell any es va quedar amb el local va decidir rebatejar-lo com a Teatro Lírico del Paralelo. 
 
Diversos retalls publicitaris inserits a la cartellera de La Vanguardia amb les programacions presentades al Teatro Las Delicias.