dilluns, 2 de maig del 2022

PANOT DE CERCLES ENCREUATS (Inicis del segle XX)

 


Entre els models de panot que no han sobreviscut al pas dels temps hi figura aquest disseny format per circumferències i linies creuades que va cobrir algunes voreres de la zona de la Dreta de l'Eixample a començaments del segle XX.

Avui només en podem trobar alguns vestigis al carrer Bailèn entre Valencia i Diagonal a la vorera del costat Besòs enganxats a la paret de la façana i a les entrades dels edificis números 122 i 124