dimecres, 30 d’abril del 2014

SOUJOL Y CIA. Fàbrica de tubs i canonades. (1852-1934) / VIUDA DE J.POLIT. Fàbrica de raspalls (1934-1970's). Comte Borrell / Marquès del Campo Sagrado

Agraïments a MARÍA JOSÉ GONZÁLEZ
 

Cap als inicis dels anys 1860's l'actual barri de Sant Antoni va començar a configurar-se urbanísticament d'acord amb l'ordenació en quadrícula de les illes de cantonades estroncades pròpia de l'Eixample Cerdà. Però aquella zona va ser bàsicament poblada inicialment de fàbriques i naus de tallers i d'indústries. Una de les més antigues i de les primeres en establir-s'hi va ser la fàbrica de canonades i tubs de metall Soujol y Compañía que des de 1864 va ocupar part de l'illa perimetrada pels carrers Comte Borrell, Marquès del Campo Sagrado, Ronda de Sant Pau i Aldana. L'entrada principal al complex industrial era a la cantonada de Borrell i Marquès del Campo Sagrado.
 
Cantonada Borrell / Marquès del Campo Sagrado on hi havia l'entrada a la fàbrica 
 
Aquesta empresa, constituïda a l'any 1852 amb el nom d'Estanislao Soujol, Janoir y Cia., estigué localitzada inicialment al barri del Raval, concretament al carrer  de l'Arc del Teatre número 60. L'historiador Francesc Cabana i Vancells (1934) ha estudiat amb detall el seu origen i desenvolupament [1]. El projecte de la fàbrica fou del mestre d'obres Pau Martorell, que va dissenyar una construcció d'una única planta amb obertures d'arc rebaixat a la façana. A la cantonada s'hi situaven els despatxos de direcció, administració i el magatzem amb un frontó circular sobre la porta d'accés. La resta del complex era ocupat pels tallers, el pati i un magatzem amb coberta sostinguda sobre encavallades de fusta i pilars d'obra. La fàbrica va arribar a ocupar prop de 300 treballadors i cap a finals del segle XIX Soujol ja era l'empresa espanyola més important del sector de les canalitzacions d'aigua i gas. El seu fundador va ser l'empresari d'origen estranger Estanislao Soujol.
 
*1916.- Coberta del catàleg dels productes fabricats per Soujol.
 
Fins el 1929 l'empresa es va anomenar Talleres Soujol y Cia i des d'aquesta data fins el 1934 Industrias Carreras y Cia. Sociedad en Comandita. Des de 1934 fins entrats els anys 1970's el local va ser ocupat per l'empresa i la fàbrica de raspalls Viuda de J. Polit.
 
[1] Cabana i Vancells, Francesc.- Fàbriques i empresaris. Barcelona 1994.