dijous, 15 de gener del 2015

CARRER VILLARROEL. Perllongament de Diagonal a Travessera de Gràcia. (1926-1940's)

Agraïments a EMILIO GÓMEZ FERNÁNDEZ

*1926.- Foto aèria de la zona captada abans de completar-se la urbanització de la plaça Francesc Macià i poc després de l'obertura del tram de Villarroel que arribava fins a Travessera de Gràcia.

Cap a l'any 1926 es va iniciar la urbanització de la Diagonal a la zona que actualment ocupa la plaça Francesc Macià. Aquell indret, aleshores encara molt poc edificat, era una part de la zona coneguda com a Camp de Galvany entre el Turó Parc i la Granja Experimental. L'execució d'aquesta operació urbanística a la Diagonal va arribar a traçar els carrers de la trama de l'Eixample que la creuaven en direcció mar-muntanya. Igual com passa avui amb Muntaner, Aribau o Casanova, el carrer Villarroel creuava també la Diagonal i quedava perllongat en un tram de poc més de cinquanta metres fins a morir a Travessera de Gràcia, prop d'on arrenca el carrer Sagués. 
Les obres de construcció d'aquest petit tros de carrer van incloure l'alineació de les voreres i fins i tot es van plantar arbres als pocs escossells que permetia l'escassa llargària d'aquell tram, que mai va arribar a edificar-se en cap de les seves dues bandes. Al costat Llobregat hi quedava una parcel·la poligonal, prop de l'embocadura del carrer Calvet a la Diagonal i cap a l'altra banda una part de la finca enjardinada dels Vilumara, que arribava fins a l'últim tram del carrer Casanova.


*1940's.- Dues imatges captades des de la Diagonal en direcció muntanya, on es pot apreciar el petit tram del carrer Villarroel que arribava fins a Travessera de Gràcia, poc abans de ser eliminat. (Foto: Josep Domínguez Martí).

Acabada la Guerra Civil, es va alinear la Travessera de Gràcia, entre Calvet i Santaló, després d'expropiar part dels terrenys de la finca Vilumara. Aleshores el petit tram de Villarroel fou suprimit en quedar absorbit dins de l'illa triangular que avui delimiten els carrers Casanova, Travessera de Gràcia i Diagonal amb el vèrtex al començament del carrer Calvet.


*1931.- El petit tram del carrer Villarroel que creuava la Diagonal (aleshores avinguda Alfons XIII) en un plànol topogràfic municipal. (Font: Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya).