dissabte, 30 de desembre del 2017

LACALLE Y CIA. Fàbrica de corretges, gomes i amiant. Comte Borrell 162. (1910's-1950's)

Agraïments a MIQUEL F. PACHA


Una de les fàbriques pioneres en l'estructuració del paisatge industrial del barri de l'Esquerra de l'Eixample va ser la que la família Lacalle Sierra va instal·lar al carrer Borrell entre Aragó i Consell de Cent. La seva obertura se situa a començament dels anys 1920's i ocupava una part important de l'interior de l'illa de cases.
Als inicis del segle XX, aquesta empresa estava localitzada al número 23 de l'actual carrer Enric Granados quan encara se'l coneixia com carrer Universitat. El seu objecte social era la fabricació i venda de corretges de transmissió de força i transport, fetes de cuir, balata, cautxú, pell de camell i d'altres materials. També s'hi fabricaven tubs de gomes per mànegues de reg i per a les d'extinció d'incendis que empraven els bombers, així com per tota mena d'embalatges industrials. L'altre element que s'hi tractava era l'amiant, aplicat a teixits, trenes, filatures, cartró, i pols per l'aïllament de canonades i calderes de vapor.     
D'aquella fàbrica amb dues esveltes xemeneies només en queden avui els dos edificis d'habitatges, projectats per l'arquitecte August Font i Carreras, que la família Lacalle va aixecar als números 162 i 166 del carrer Comte Borrell on s'ubicaven les oficines de l'empresa.
A principis dels anys 1950's es perd la pista de la fàbrica.

 *1920's.- Les Cases Lacalle del carrer Borrell on hi havien les oficines de l'empresa i un gran rètol al terrat. (Foto: Josep Brangulí / ANC)

 
*1936.- Guia telefònica amb la identificació dels diferents membres de la família Lacalle i Sierra, propietaris de la fàbrica del carrer Borrell.

*1927.- Catàleg i tarifes de les diverses varietats de tubs i mànegues de reg que es comercialitzaven a Lacalle y Cia. (Font: todocolección.com).
 
Postal publicitària acolorida de l'empresa que mostra un dibuix amb el xamfrà Aragó/Comte Borrell en primer terme. (Font: todocolección.com).