dijous, 9 de març del 2017

TELÈFONS A LES PARADES DE TAXI (1930's)

Agraïments a MARIA JOSÉ GONZÁLEZ,  FRANCISCO ARAUZ i CARMEN GIMÉNEZVa ser a l'any 1930 quan a Barcelona es van inaugurar els primers serveis per sol·licitar un taxi telefònicament. El 29 d'octubre d'aquell any Taxis Agremiación inaugurava aquest servei, sense posar en marxa el taxímetre fins a la recollida del client, tot oferint a la vegada vals de descompte. La mesura de promoció no va fer gràcia a l'Ajuntament que va prohibir aquesta pràctica, tot advertint que els infractors podien ser sancionats fins i tot amb la pèrdua de la llicència en cas de reincidència.

*1930.- La companyia Taxis Agremiación va ser la primera en incorporar el servei de telèfon i oferia descomptes als clients. No sabem si només el dia de la inauguració o habitualment. (Font: Hemeroteca La Vanguardia)


*1930.- L'Ajuntament va reaccionar dies després amb denúncies als que no respectaven les tarifes vigents amb els descomptes. Els vehicles de Taxis Agremiación eren assenyalats com els infractors en aquesta nota publicada a La Vanguardia.

Uns anys després des de l'ajuntament es va inaugurar un nou servei per demanar el taxi des de casa. El taxi se sol·licitava mitjançant una trucada a un aparell telefònic instal·lat a peu de carrer dins una petita caixa, que coronava un pilar de suport, al costat mateix de la parada de taxis.
Amb aquest sistema el taxista anava a buscar el client a casa o al lloc que ell indicava i no calia apropar-se a les parades de taxi. 
L'alcalde accidental de la ciutat Joan Casanovas va inaugurar aquest serveis a diverses parades situades a llocs cèntrics de la ciutat entre ells a Plaça Lesseps, Plaça del Teatre o Plaça Letamendi. El sistema va perdurar durant tot el periode  de la Segona República fins ben entrats els anys de la Guerra Civil  

*1932.- Interior del petit armari que contenia l'aparell telefònic on es rebien les trucades dels clients


*1932.- Telèfon situat a la parada de la plaça Lesseps.
 
 
*1932.- Dues imatges que capten a l'alcalde accidental Joan Casanova durant l'acte de inauguració del servei a les parades de taxi de la plaça Letamendi.


*1935.- L'aparell instal·lat a la plaça del Teatre rera el monument a Pitarra.