dijous, 15 d’octubre del 2015

PLAÇA CATALUNYA. Botigues i comerços. Anys 1940's.

Agraïments a MIQUEL F. PACHA ENRIC COMAS i PARER

Núm. 1. Estació del Ferrocarril de Sarrià
     Bracafé
     Cafè Bar Zurich


Núm. 2. Casa Manuel Puig
      Compañía Barcelonesa de Electricidad 
      
Núm. 3. Casa  Teodor Bosch
      Cinema Salón Cataluña
      Loteria. Administració núm. 32Num. 4. Casa Ignasi Carsi
      Cafè-Restaurant Cataluña.
      Casa Coromina. Ràdios i electrodomèstics. 
      

Núm. 5. Solar (fins a 1946)
      Banco de Bilbao (en construcció des de 1946)
 
     
Núm. 6. Casa
      The Royal Bank of Canada. (fins el 1941)
      Banco de Aragón. (des de 1942)

Núm. 7. Casa
      Restaurant La Cala (fins el 1948)
      Café España (fins el 1948)
      Casa Baltà (des de 1948)

Núm. 8. Casa Bosch i Alsina
      Rellotgeria Jordà

    

         
Rambla Catalunya 1. Casa Agustí Manaut
     Farmàcia Baltà i Botta

Núm. 9. Casa Pich i Pon
     Cafè La Luna
     Pelleteria Solsona (a l'entresòl)
           


Núm. 10-11. Hotel Colon (Fora de servei. Enderrocat el 1942)
     Banco Español de Crédito (Nou edifici. Des de 1947)
   
Passeig de Gràcia 2. Casa Pascual Pons
     
Núm. 12-13. Casa Vicenç Ferrer
     Drogueria Vicente Ferrer


     Hotel Victoria


Núm. 14. Casa Joan Girona
     Salón Rigat (des de 1941)
     Real Círculo Artístico
   

Núm. 15. Casa Isidre Bonsoms     
     Casino Militar. Centro Cultural del Ejército y la Armada

     
Núm. 16. Casa Sicart

Núm 16 bis. Telefónica

Núm. 17-18. Solar 


Núm. 19. Casa
     Banco Comercial Transatlántico 

Núm. 20. Casa Joan Pou
     Société Générale de Banque en Espagne


Núm. 21. Banco de Vizcaya


Núm. 22-23. 
     Banca Arnús. (fins el 1947)
     Banco Central. (des de 1948)