dimecres, 11 de març del 2015

PLAÇA CATALUNYA. Botigues i comerços. Anys 1930.

Agraïments a FRANCISCO ARAUZ, EMILIO GÓMEZ FERNÁNDEZ ENRIC COMAS i PARER

Núm. 1. Estació del Ferrocarril de Sarrià
     Compañía Española de Turismo
     Bracafé
     Cafè Bar ZurichNúm. 2. Casa Manuel Puig
      Riegos y Fuerza del Ebro. La Canadenca 
      
 Foto: Josep Maria Sagarra / ANC

Núm. 3. Casa  Teodor Bosch
      Cinema Salón Cataluña
      Loteria. Administració núm. 32
     
Num. 4. Casa Ignasi Carsi
      Bazar X
      Restaurant Cataluña

Núm. 5. Solar 
     

Núm. 6. Casa
Núm. 7. Casa Marcel·lí Jané

Núm. 8. Casa Bosch i Alsina
      Viajes Internacionales (fins a 1932)
      Rellotgeria Jordà (des de 1932)
     
Rambla Catalunya 1. Casa Agustí Manaut
     Colmado Juan Figueras
     Farmàcia Baltà i Botta

Núm. 9. Casa Pich i Pon
     Cafè La Lune
     Anglo South American Bank
     Banco Hipotecario de España
     Lámparas Z

Núm. 10-11. Hotel Colón
     American Bar
     La Bodega Andaluza
     PSUC-Milicies Antifeixistes (1936-1937) 
     Casal Nacional de la Joventut (1938-1939)


 
Foto: Pérez de Rozas

 

Passeig de Gràcia 2. Casa Pascual Pons
     Casa Comas. Camiseria

Núm. 12-13. Casa Vicenç Ferrer
     Drogueria Vicente Ferrer
     Hotel Victoria

     Círculo Artístico (després Casal de Cultura) 

Núm. 15. Casa Isidre Bonsoms
     Banco Español del Río de La Plata (fins a 1934)
     Banco Hispano Colonial (a partir de 1934)
     
     
Núm. 16. Casa Sicart
      The Academy of English
      Banco di Roma (fins a 1930)
      Banco Español de Crédito (des de 1930) 

Núm 16 bis. Telefónica

Núm. 17.  Casa Segura (enderrocada progressivament 1932-1935)
      Llibreria Catalònia (fins el 1931)

Fotos: Gabriel Casas Galobardes / ANC


Núm. 18. Casa (enderrocada el 1932)
      Papereria Villán
      Compañía de Aplicaciones Eléctricas (Sala de Demostracions)
      Salón Chevalier  (després de l'enderroc)
Núm. 19. Casa Camps i Pàmies
Foto: Josep Maria Sagarra / ANC

Núm. 20. Casa Joan Pou


Núm. 21.  Banco de Vizcaya (inaugurat el 1931)Núm. 22-23. Banca Arnús

          Foto: Josep Maria Sagarra / ANC