dilluns, 25 d’abril de 2011

NIT I DIA. Restaurant. (1972-1986)
A començaments dels anys setanta, la zona de la vorera de muntanya de la Diagonal compresa entre la plaça Calvo Sotelo (Francesc Macià) i l'avinguda de Sarrià va començar a experimentar un fort creixement.
L'obertura del restaurant Nit i Dia a la Diagonal, entre els carrers Beethoven i Ganduxer, va suposar un pas més en la consolidació d'aquella zona d'ambient i modernitat propiciat en gran part per la presència massiva de discoteques i locals d'esbarjo que s'hi varen concentrar.
Nit i Dia, a banda  de néixer en ple franquisme amb un nom català, circumstància encara no totalment ben acceptada en aquells anys, s'afegia  a La Oca i altres establiments de la zona, com un lloc modern on es servia menjar ràpid amb cuina oberta fins a les tres de la matinada. La proximitat de la discoteca Don Chufo, a l'entrada de la qual s'accedia a través d'un curt passadís cobert, facilitava també que ambdós locals compartíssin clientela.
Ben entrada la dècada dels vuitanta el local va perdre volada i ja s'anunciava a la premsa com una pizzeria-fast-food. Els temps havien canviat i ja s'ensumava a l'horitzó un tufet preolímpic que aconsellava un canvi radical d'estètica i orientació en benefici de l'idolatrat disseny. Dit i fet, el Nit i Dia va tancar i al mateix lloc s'hi inaugurava el Network al maig de 1987. 

PAVELLÓ D'ALGÈRIA, TUNÍSIA I EL MARROC. Exposició Internacional de 1929

*1929.- Una vista del pavelló dels països del Magrib, en aquells temps encara sota colonització francesa. (Foto: Arxiu Cuyàs/ICC)

Els territoris magribins pertanyents a França es varen presentar a l'Exposició Internacional de 1929 amb un petit pavelló compartit, que reproduia l'arquitectura musulmana del nord d'Àfrica amb una cúpula central entre  dues seccions a cada banda que formàven una porxada amb arcs i un minaret en un dels costats.
Aquest pavelló es va aixecar entre la font màgica de Carles Buïgas i el pavelló de la ciutat de Barcelona, davant del Palau d'Alfons XIII. Com la majoria de les petites construccions de l'exposició, fou desmuntat després de la clausura del certàmen.