dissabte, 18 de febrer del 2012

HOGAROTEL (1962-1980)

Aquest era el logotip identificatiu dels salons Hogarotel que es celebraven anualment durant el mes de novembre al recinte firal de Montjuïc.

La Barcelona de Porcioles va dedicar gran part del seus esforços a promocionar la ciutat com a seu d'un gran nombre de salons i fires. Aquesta voluntat de projecció quedava resumida en un eslògan que es va fer sentir molt des de mitjans dels anys 1960's fins al final del fraquisme Barcelona, ciudad de ferias y congresos.
La Fira de Barcelona va fer una forta inversió en adequar l'espai firal de Montjuïc en els gran pavellons que havia deixat l'Exposició de 1929. Alguns varen ser respectats, altres enderrocats i aixecats de nou. Aquest impuls firal va tenir en la dècada dels 1960's, en ple desarrollisme, el seu punt més àlgid amb l'arrencada d'un gran nombre de salons monogràfics de periodicitat anual. Un dels de més renom va ser Hogarotel. Com el seu nom indicava era una fira orientada a tot allò necessari per a la llar i l'hostalatge, incloent-hi gastronomia i decoració. Els últims models d'electrodomèstics hi eren sempre presents i això generava una gran expectativa ciutadana per aquest certamen en un país que començava a assolir alts nivells de consumisme, després de les dures dècades immediatament posteriors al final de la Guerra Civil.
La celebració a Barcelona d'un saló monogràfic anual dedicat a la llar i l'hoteleria havia estat una idea del Foment de les Arts Decoratives que ja el 1961 n'havia organitzat un anomenat Hogar-Decoración. Però fou a l'any següent, quan va inaugurar-se Hogarotel-2, (tot i que era el primer certàmen amb aquest nom), ocupant el recinte del nou Palau de les Nacions entre els dies 9 i 25 de novembre de 1962. Després d'aquella primera edició, el certàmen començaria a agafar embranzida any rera any.
Durant la celebració d'Hogarotel-2  es va organitzar un concurs per a mestresses de casa per a premiar el millor menú per a 6 persones amb un cost de 35 pessetes per cap. El premi consistia en un plat d'or de 16 centimetres de diàmetre. El saló se celebrava sempre durant el mes de novembre. La tercera edició ja va congregar 350.000 visitants i al 1971, amb la celebració d'Hogarotel-11, l'espai expositor s'havia ampliat considerablement i abastava tots els palaus de l'entorn de la plaça de l'Univers.
L'any 1980 Hogarotel va celebrar la seva última edició. L'escissió que ja feia uns anys que es veia a venir es va produir inexorablement. Els empresaris dedicats a l'hoteleria ja havien decidit anar pel seu compte i s'aplegarien en un nou saló anomenat Hostelco. Per la seva banda, el sector de la llar també havia posat en marxa dins aquell últim Hogarotel la primera edició de l'ExpoHogar, que seria bàsicament el seu successor i es consolidaria ràpidament com el nom del saló de la llar.