dilluns, 2 de juliol del 2012

CENTRAL D'ELECTRICITAT DEL CARRER CARRERA (1899-1969)


*1900's.- Vista del sector de les Hortes de Sant Bertran captada des de Montjuïc a començaments del segle XX, amb el Paral·lel i la ciutat al fons. A la dreta es pot veure la Central Tèrmica del carrer Carrera.

Si mirem fotografies antigues del sector del començament del Paral·lel, ens adonarem que, a banda de les tres clàssiques xemeneies que han arribat als nostres dies, n'hi havia una altra que sobresortia amb una alçària similar i era situada uns tres-cents metres més enllà en direcció cap al port. Aquesta quarta xemeneia era la de la central tèrmica del carrer Carrera que donava energia elèctrica als tramvies de la ciutat.
A les acaballes del segle XIX la Companyia de Tramvies havia decidit donar un pas decisiu en la modernització del seu servei de transport. L'objectiu era substituir els vehicles de tracció animal amb cavalls per tramvies elèctrics. Per tal d'assolir aquesta comesa, l'empresa va optar per construir la seva pròpia central, atès que la generació d'electricitat era encara molt escassa a la ciutat.
Els terrenys que finalment varen ser escollits eren situats a l'extrem del Paral·lel per la banda de mar, sobre les antigues hortes de Sant Bertran on s'havia urbanitzat el carrer Carrera. La zona es va considerar idònia atesa la seva proximitat al port per desembarcar el carbó i perquè era suficientment allunyada del nucli urbà. Les obres s'iniciaren el 1896 i tres anys després la nova central començava a donar servei a la linia de circumval·lació, pionera en l'electrificació dels tramvies barcelonins.

*1902.- La xemeneia de la Central de Carrera des del Portal de la Pau

*1906.- Una curiosíssima foto captada des de Montjuïc el dia 28 de desembre de 1906 (Dia dels Innocents). La imatge fa coincidir el cim de la xemenia del carrer Carrera amb l'estàtua de Colom del seu monument, situat just darrera. L'efecte òptic és espectacular i fou molt comentada a l'època. (Foto: Frederic Ballell. Arxiu Fotogràfic de Barcelona) 

La central disposava de dues seccions (dinamos i motors), així com d'un pou de 6 metres de diàmetre i d'un dipòsit d'aigua dolça d'una capacitat de 600 metres cúbics. Entre el pou i el dipòsit s'enlairava una esvelta xemenia de 70 metres que superava en alçada el monument a Colom.
Al llarg del primer terç del segle XX la central va anar incrementant progressivament la seva capacitat de generació d'electricitat a mesura que la xarxa de tramvies s'anava ampliant i va passar a ser propietat de la Compañia Barcelonesa de Electricidad (CBE). La Guerra Civil però, va deixar malmeses algunes instal·lacions a causa dels bombardeigs aeris sobre la zona portuària de la ciutat i durant la posguerra va funcionar com a subcentral transformadora. L'any 1955 va ser objecte d'una última inversió que la va dotar de dos nous grups rectificadors de vapor de mercuri que començaren a funcionar el 1958.
La central del carrer Carrera va ser clausurada el 1968. A l'any seguent va ser desmantellada, la xemeneia enderrocada i va desaparèixer qualsevol rastre d'aquella instal·lació pionera i tant important en la història del transport públic de la ciutat.

*1930.- La xemeneia de la central del carrer Carrera al mig de la foto rera les Drassanes

*1950.- La Central Elèctrica del carrer Carrera amb la seva esvelta xemeneia. Al fons les Drassanes, les Duanes i el monument a Colom.

Podeu trobar més informació de detall sobre les característiques tècniques d'aquesta instal·lació a l'adreça: