dijous, 14 de juliol del 2011

BAR GALERA (1943-1974)


*1972.- La terrassa i el rètol del bar Galera al fons a la cantonada de Diagonal amb el passatge Marimón. (Foto: Català-Roca)

El Galera era un dels molts bars que proliferaren durant la posguerra en la zona de la Diagonal propera a la plaça Calvo Sotelo (avui Francesc Macià). Era un local de format petit però força acollidor i estava situat a la cantonada entre la mateixa Diagonal al número 576 i el petit passatge de Marimón que pujava fins a la Travessera de Gràcia. L'edifici de planta baixa i sis pisos, era la Casa Seguí Goñalons, aixecada el 1928 segons un projecte de l'arquitecte Josep Maria Rodríguez Lloveras.
El Bar Galera,  que disposava d'una petita terrassa sobre l'aleshores estreta vorera de la Digonal, va acabar tenint una clientela fidel que s'instal·lava al petit altell on es podia jugar a daus i fer partides de cartes. Va tancar a mitjans dels 1970's i posteriorment diverses botigues de moda han anat ocupant aquell local.