dijous, 28 de març del 2013

CASA THOMAS. Edifici original. Mallorca 293. (1898-1912)

*1909.- Aspecte original de la Casa Thomas.
 
La Casa Thomas, una de les obres modernistes destacades de l'Eixample, va ser enlairada segons projecte de l'arquitecte Lluís Domenech i Montaner (1850-1923) per encàrrec de Joseph Thomas, un industrial del ram de les arts gràfiques, que li va demanar uns baixos per al seu taller de litografies i gravats i un primer pis per l'habitatge familiar .
El projecte original es va començar a executar el 1895 i va quedar completat tres anys després. L'edifici, d'estil neogòtic, destacà pels seus detalls florals i riquesa ornamental.
Aquest aspecte original de la Casa Thomas va ser alterat el 1912, quan es va procedir a l'ampliació i reforma de l'edifici afegint-hi tres plantes més segons un projecte de l'arquitecte Francesc Guàrdia i Vial (1880-1940). També es van incorporar tribunes a ambdues bandes de la façana en els dos primers pisos. Val a dir que la intervenció de Guàrdia va ser sumament respectuosa amb la idea original, fins i tot es va respectar el coronament amb els dos cossos dels extrems més enlarirats que la part central de l'edifici i es va conservar el pinacle de pedra de la part esquerra. Va desaparèixer però, un rètol bandera de ferro forjat en el que apareixia el nom del propietari.
 
*1899.- La Casa Thomas recent construida. Observi's el rètol bandera amb el nom del propietari adossat al pinacle de pedra, més visible encara a la imatge inferior.
 
 
La reforma i ampliació de la Casa Thomas no va suposar, en cap cas, cap pèrdua de patrimoni arquitectònic, ni tampoc cap afegitó de mal gust inspirat en la pura especulació com els que dissortadament sovintejaren en la Barcelona del franquisme. És important però, conèixer com va ser concebut originàriament l'edifici per Domenech i Muntaner i els elements que van quedar alterats amb l'ampliació.
La Casa Thomas segueix avui dempeus al carrer Mallorca, entre Roger de Llúria i Bruc, i és parada obligada de la ruta del modernisme. L'any 1980 va ser objecte d'una excel·lent intervenció, dirigida per l'arquitecte Cristian Cirici, que va guanyar el Premi Nacional de Restauració. Posteriorment, el 2010, l'empresa de mobles i decoració Cubiñá hi va establir la seva seu principal i va procedir a una rehabilitació encara més acurada de la planta baixa amb la recuperació visual dels terres hidràulics originals. 
 
 
*2005.- Aspecte actual de la Casa Thomas