diumenge, 22 de març de 2015

PLAÇA DEL DOCTOR FERRER Y CAJIGAL abans del pàrquing soterrani. (1940-1973)


*1971.- Una imatge de la Plaça del doctor Ferrer y Cajigal captada des del carrer Provença. El carrer Casanova pujava paral·lel a la façana de l'Hospital Clínic i els jardins de la plaça quedaven situats a la part dreta de la foto.

A l'abril de 1940 l'ajuntament franquista va decidir canviar el nom de l'antiga plaça Giner de los Ríos i dedicar-la en endavant al doctor Angel Antonio Ferrer y Cajigal, (1886-1936), un metge càntabre, especialista en Anatomia Patològica, que va arribar a catedràtic a la facultat de Medicina de Barcelona a partir de 1923. Home catòlic i d'idees conservadores, va ser destituït per la Generalitat en començar la Guerra Civil per la seva adhesió al bàndol franquista i va fugir a Itàlia. Als pocs mesos però, va poder retornar a la península per col·laborar amb el govern feixista de Franco després de fixar la seva residència Burgos, on va morir repentinament víctima d'un tifus abdominal el 26 de desembre de 1936. 

*1940.- Les autoritats municpals varen decretar el canvi de nom de la plaça a l'abril d'aquell any. (Font: Hemeroteca de La Vanguardia)

La nova plaça derivada del canvi de nom, conservava la mateixa ordenació anterior ocupant l'espai en forma de mitja lluna contigu al carrer Casanova entre Provença i Còrsega davant de la Facultat de Medicina i l'Hospital Clínic. El carrer Casanova mantenia el seu traçat original en sentit mar-muntanya i un estret carril de circulació discorria en corba des de Provença fins a Còrsega per la banda Besòs, separant els edificis de la zona ajardinada de la plaça.
A la dècada dels 1950's, l'ajuntament realitzaria diverses inversions per al mateniment i reforma de la plaça. Els últims dies de febrer de 1952, s'hi va obrir un servei públic d'urinaris soterrats a la banda de la plaça més propera al carrer Provença i durant les festes de la Mercè de 1959 es va inaugurar el nou enjardinament amb un espai de jocs infantils amb tobogans i gronxadors a la zona més pròxim al carrer Rosselló. L'espai comprès entre Rosselló a Còrsega era menys verd amb una caseta del jardiner i diverses places de pàrquing per personal vinculat a la facultat i a l'hospital.
Aquesta ordenació de la plaça va desaparèixer com a conseqüència de l'execució del projecte de construcció d'un pàrquing soterrani iniciat a partir de 1973. Les obres es perllongaren durant gairebé tres anys amb alguns problemes administratius per adjudicar definitivament l'aparcament, mentre els treballs de la futura ordenació de superfície de la nova plaça foren també lents i molestos per als veins de la zona. El traçat del carrer Casanova va quedar modificat tal i com el veiem avui, descrivint una corba amb l'espai públic de la plaça situat a la banda contigua a la facultat i l'hospital i engolint el traçat original del carrer Casanova.

*1975.- Obres de reordenació de la plaça un cop construït l'aparcament soterrani. L'antic traçat del carrer Casanova, visible encara a la dreta de la imatge, quedaria modificat per un tram en corba del que se'n pot veure el voral en construcció al centre de la foto. (Foto: La Vanguardia

1 comentari: